ปูนอินทรี ราคาถูก ส่งตรงจากโรงงาน ปูนอินทรี งานโครงสร้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประวัติผลงานโครงการ

รับก่อสร้าง ป้ายโฆษณา, ม้วนแผ่นเหล็ก โครงสร้างเหล็ก, รับผลิตและติดตั้ง รอกเครนไฟฟ้าโรงงาน ลิฟท์ขนส่ง,ท่อเหล็ก,เสาเหล็กกลม,จำหน่ายและผลิต เสาป้ายโฆษณา.

บริษัทฯ ให้บริการทางด้าน งานวิศวกรรม โครงสร้างเหล็ก งานเชื่อมประกอบ โครงสร้างเหล็ก ไอบีม-เอชบีมทุกชนิด บันไดหนีไฟ เฟอร์นิเจอร์เหล็ก,ไม้ ตกแต่งภายใน Built in งานม้วนแผ่นเหล็ก,ขึ้นรูป และงานติดตั้ง ระบบไฟฟ้าควบคุม,รอกเครนไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม,งานท่อลอดใต้ดิน,Pipejacking, ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ทุกประเภท ทั้งงาน ก่อสร้าง โครงสร้างขนาดเล็ก รวมถึงงานโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ .