ประวัติผลงานโครงการ

รับก่อสร้างป้ายโฆษณา, ม้วนแผ่นเหล็ก โครงสร้างเหล็ก, รับผลิตและติดตั้งรอกเครนไฟฟ้าโรงงาน ลิฟท์ขนส่ง,ท่อเหล็ก,เสาเหล็กกลม,จำหน่ายและผลิตเสาป้ายโฆษณา.

บริษัทฯ ให้บริการทางด้าน งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก งานเชื่อม ประกอบโครงสร้างเหล็กทุกชนิด งานม้วนแผ่นเหล็ก,ขึ้นรูป และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม,รอกเครนไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม,งานท่อลอดใต้ดิน Pipejacking, ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ทุกประเภท ทั้งงานก่อสร้าง โครงสร้างขนาดเล็ก รวมถึงงานโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ .