Steel Structure Fabrication - งานเชื่อมประกอบ โครงสร้างเหล็ก

โครงสร้างอาคาร

โครงสร้างหลังคา

โครงสร้างโรงงาน

โครงสร้างสนามฟุตซอล

โครงเหล็กไอบีม,เอชบีม

โครงสร้างโชว์รูม

โรงงานอุตสาหกรรม

บันไดหนีไฟนอกอาคาร

ประกอบโครงสร้าง

งานโครงสร้างเสาและคานเหล็ก เชื่อมประกอบทุกประเภท แบบการยึดด้วย Bolt (สลักเกลียว).

เชื่อมประกอบงานเหล็ก

เชื่อมประกอบแผ่นเหล็ก แผ่นเพลทเหล็กทุกขนาด งานตัดแผ่นเหล็ก เจาะรูน็อต และรายละเอียดอื่นๆ.

เชื่อมประกอบงานโครงสร้างเหล็กกลม

เชื่อมประกอบงานโครงสร้าง