รับเหมางาน โครงสร้างเหล็ก งานเชื่อมประกอบ ไอบีม-เอชบีม ข่าว

บริษัทฯ ให้บริการทางด้าน งานวิศวกรรม โครงสร้างเหล็ก งานเชื่อมประกอบ โครงสร้างเหล็ก อาคารทุกชนิด และงานติดตั้งระบบ ไฟฟ้าควบคุม,รอกเครนไฟฟ้า,ลิฟท์ โรงงานอุตสาหกรรม,ทุ่นแพเหล็ก งานท่อลอดใต้ดิน Pipejacking,งานเหล็กไอบีม เอชบีม เหล็กกลม บันไดหนีไฟ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ทุกประเภท ทั้งงาน ก่อสร้าง โครงสร้างขนาดเล็ก รวมถึงงาน โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ .