รับ ม้วนแผ่นเหล็ก เสา ป้ายโฆษณา ท่อเหล็ก เสากลม

รับม้วนแผ่นเหล็กขึ้นรูปทรงกลม เสากลมท่อเหล็ก เสาป้ายขนาดใหญ่ทุกขนาด ปลอกเสาเข็มเหล็ก เสาเข็มเจาะทุกชนิด ทุ่นแพเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 30 เซ็นติเมตรขึ้นไป หรือตามขนาดที่ต้องการ, งานม้วนเสาและเชื่อมประกอบแผ่นเหล็ก และแผ่นเพลท งานเจาะรูน็อต หรือหน้าแปลนเหล็กตามแบบงานทุกรูปแบบ